PAH-Forum

Denne websiden henvender seg til deg som har fått sykdommen pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). PAH vil si å ha høyt blodtrykk i lungenes blodårer, men det er en sykdom som påvirker både lungene og hjertet.

PAH er en relativt uvanlig sykdom, og de fleste vet derfor lite om den. Det kan være tungt å få denne diagnosen, men i dag er det gode muligheter for å få hjelp og behandling. Det er også en hel del du selv kan gjøre for å føle deg bedre og orke mer. Dine pårørende kan også ha nytte av å lese denne brosjyren.

Det å få diagnosen PAH innebærer en forandring av livet ditt - en forandring som sannsynligvis startet allerede da du begynte å føle deg dårlig. På dette nettstedet kommer du til å få en del råd som kan hjelpe deg til å gjøre PAH til en del av livet ditt - i stedet for at sykdommen skal styre det.
I Norge finnes flere avdelinger som har erfaring med å utrede, behandle og følge opp pasienter med PAH. De samme miljøene deltar ofte i forskning knyttet til sykdommen. Ved behandling og oppfølging er det ofte aktuelt med tverrfaglig samarbeid hvor spesialister jobber sammen med sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, samt ernæringsfysiologer og ergoterapeuter.

Den pågående forskningen innenfor PAH-området bidrar til at leger og sykepleiere forstår mer om sykdommen og dens årsaker og dermed hvilke behandlingsmuligheter som finnes. Takket være kunnskapen man har tilegnet seg de siste årene, er det i dag større oppmerksomhet på at vanlige symptomer av og til kan skyldes relativt uvanlige sykdommer, blant annet PAH. Med den økte kunnskapen og oppmerksomheten er det større sannsynlighet for at flere mennesker kan få riktig diagnose på et tidligere tidspunkt. Dermed får de også bedre muligheter for å få effektiv behandling i tide slik at sykdomsutviklingen kan bremses.

Det er ennå ikke mulig å helbrede PAH, men nye og bedre behandlingsmuligheter gjør at stadig flere lever med PAH som en kronisk sykdom under kontroll.